Strömtransformatorer

Vad är strömtransformatorer?

Energi och elektricitet är intressanta ämnen. Vi kan ju inte se elektricitet, men vi kan se hur och mäta hur elektricitet fungerar. I ett system som transporterar energi och elektricitet finns det många beståndsdelar och de måste alla samverka för att det ska fungera. En viktig del i dessa system är strömtransformatorer. 

Jag tänkte lite kort gå igenom vad en strömtransformator gör och vad det är för något.

En strömtransformator är en produkt som man använder för att producera växelström i sekundärdelen som är proportionell mot växelströmmen i primärdelen och transformatorn består av en metallkärna med kopparlindning där antalet lindningar ger omsättningen.

En strömtransformator använder man när ström eller spänning är för hög för att kunna mätas direkt. Den inducerade sekundärströmmen är då lämplig för mätinstrument eller bearbetning i elektronisk utrustning som vanligtvis behöver isolering mellan den primära och sekundära kretsen.

Användningen av en transformator möjliggör ett säkert sätt övervaka den faktiska elektriska strömmen i en växelströmsledning med hjälp av en vanlig amperemeter.

En elektrisk strömtransformator skiljer sig från en spännings- eller krafttransformator eftersom den består av endast en eller mycket få varv som sin primärlindning. 

En annan aspekt som också gör att den skiljer sig från en spänningstransformator är att primärströmmen inte är beroende av den sekundära belastningsströmmen utan i stället styrs av en extern belastning. 

Olika typer av strömtransormatorer

Strömtransformatorer kan delas in i två grupper. 

Den första gruppen, mätande strömtransformatorer, används tillsammans med mätanordningar för att mäta storleken på ström, energi och effekt. 

Den andra gruppen, skyddande strömtransformatorer, används tillsammans med olika typer av skyddsutrustning, exempelvis utlösespolar, reläer med mera.

Tre olika typer av strömtransformatorer

Vridtyp

Denna typ av transformator består av två separata lindningar (primär och sekundär) runt en magnetisk stålkärna med olika varv.

Stångtyp

Denna typ av transformator består av en stång och material som används som primärlindning,alltså ett enda varv.

Fönstertyp

Denna typ av transformator har ingen primärlindning utan har istället en öppning i kärnan genom vilken ledaren som bär den primära belastningsströmmen leds igenom.

Vill du läsa mer om strömtransformatorer och olika begrepp så kan du med fördel besöka Helmerverken som har mycket matnyttig information om just strömtransformatorer.